دروس ارائه شده نیمسال جاری

نمایش 21 - 40 از 934 نتیجه
از 47
نام درس کد درس مقطع بخش اموزشی مشخصه درس مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول فقه 2 101735 کارشناسی 2824 خیراله رمضانی دوشنبه12:30 10:31 شماره کلاس 310عادی/ 97/10/19 - 16:00
اصول فقه 2 101735 کارشناسی 2834 خیراله رمضانی دوشنبه17:00 15:01 شماره کلاس 310عادی/ 97/10/19 - 16:00
اصول فقه 2 101735 کارشناسی 2737 خیراله رمضانی یکشنبه17:00 15:01 شماره کلاس 113/انسانیعادی/ 97/10/19 - 16:00
اصول فقه 2 101735 کارشناسی 2828 خیراله رمضانی دوشنبه15:00 13:01 شماره کلاس 310عادی/ 97/10/19 - 16:00
اصول فقه(3) 111625 کارشناسی 3551 محمدحسین انصاری حقیقی نامشخص 97/10/16 - 08:00
اصول فقه 5 103503 کارشناسی 3872 داریوش بخردیان نامشخص 97/10/27 - 10:30
اصول فقه 223 ارشد ناپیوسته 2938 مهرزاد شیری پنج شنبه13:00 10:00 شماره کلاس 311عادی/ 97/10/24 - 10:30
اصول و روش تحقیق 1 101551 کارشناسی 3267 محمدصادق باقری نامشخص 97/10/17 - 08:00
اصول و روش تحقیق 2 105788 کارشناسی 3339 محمد بوالی نامشخص 97/10/24 - 08:00
اعراب واسرائیل و مسئله فلسطین 103603 کارشناسی 5766 عبدالامیر جرفی نامشخص 97/10/26 - 08:00
امتحان جامع 106254 دکتری تخصصی 5214 مهسا حسینی مقدم نامشخص نامشخص
امتحان جامع 106254 دکتری تخصصی 5947 عبدالامیر جرفی نامشخص نامشخص
امتحان جامع 106254 دکتری تخصصی 2524 روح الله رحیمی نامشخص نامشخص
امتحان جامع 106254 دکتری تخصصی 4562 محمد بوالی نامشخص نامشخص
امتحان جامع 106254 دکتری تخصصی 4926 مهسا حسینی مقدم نامشخص نامشخص
امتحان جامع 106254 دکتری تخصصی 5342 مریم زیبائی نژاد نامشخص نامشخص
آیین دادرسی کیفری 1 104022 کارشناسی 2326 امیرحسین رهگشای سه شنبه17:00 15:01 شماره کلاس 305عادی/ 97/10/20 - 10:30
آیین دادرسی کیفری 1 104022 کارشناسی 2319 امیرحسین رهگشای سه شنبه12:30 10:31 شماره کلاس 110عادی/ 97/10/20 - 10:30
آیین دادرسی کیفری 1 104022 کارشناسی 2322 امیرحسین رهگشای سه شنبه15:00 13:01 شماره کلاس 305عادی/ 97/10/20 - 10:30
آیین دادرسی کیفری تطبیقی 107449 دکتری تخصصی 1322 مهدی هوشیار پنج شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 309عادی/ 97/10/25 - 16:00
نمایش 21 - 40 از 934 نتیجه
از 47