دروس ارائه شده نیمسال جاری

نمایش 1 - 20 از 934 نتیجه
از 47
نام درس کد درس مقطع بخش اموزشی مشخصه درس مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آیات الاحکام 105537 ارشد ناپیوسته 4375 مرتضی حق شناس نامشخص 97/10/26 - 10:30
ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی 89102043 دکتری تخصصی 88 محمدکاظم کاوه پیشقدم چهار شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 14عادی/ 98/10/17 - 10:30
اجرای احکام و اسناد 193 ارشد ناپیوسته 5455 رضا زارعی نامشخص 97/10/25 - 10:30
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 105077 کلیه 1016 عبدالحمید فرزانه دوشنبه10:00 08:00 شماره کلاس 102/اقتصادعادی/ 97/10/23 - 16:30
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 105077 کلیه 1013 عبدالحمید فرزانه یکشنبه12:00 10:00 شماره کلاس 102/اقتصادعادی/ 97/10/23 - 16:30
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 105077 کلیه 1012 عبدالحمید فرزانه یکشنبه10:00 08:00 شماره کلاس 102/اقتصادعادی/ 97/10/23 - 16:30
ادبیات عرب 3 صرف و نحو کاربردی 106369 کارشناسی 3545 مهدی ظرافتکار نامشخص 97/10/15 - 08:00
ادبیات عرب 4 علوم بلاغت 109008 کارشناسی 3398 محمدمهدی رضوانی حقیقی نامشخص 97/10/15 - 08:00
ادله اثبات دعوی 106756 کلیه 3638 سیدمحمدحسین صمدانی نامشخص 97/10/16 - 16:00
ادله اثبات دعوی 106756 کلیه 3653 سیدمحمدحسین صمدانی نامشخص 97/10/16 - 16:00
ادله اثبات دعوی 106756 کلیه 3642 سیدمحمدحسین صمدانی نامشخص 97/10/16 - 16:00
ادله اثبات دعوی 106756 کلیه 3651 سیدمحمدحسین صمدانی نامشخص 97/10/16 - 16:00
ارزشیابی پیشرفته و ترجمه 89100302 ارشد ناپیوسته 3357 محمدرضا اسفندیاری نامشخص 97/10/20 - 08:00
آزادیهای عمومی 113 ارشد ناپیوسته 2012 حسین علائی پنج شنبه11:00 10:01 شماره کلاس 210عادی/ 97/10/16 - 10:30
آزمون سازی زبان 110062 کارشناسی 3301 محمدصادق باقری نامشخص 97/10/19 - 08:00
آزمون سازی زبان 110062 کارشناسی 3298 محمد بوالی نامشخص 97/10/19 - 08:00
آشنایی با ادبیات معاصر ایران 107237 کارشناسی 2296 مرتضی جعفری یکشنبه17:30 16:00 شماره کلاس 210عادی/ 97/10/26 - 08:00
اصول فقه 1 101722 کارشناسی 2724 داریوش بخردیان سه شنبه12:30 10:31 شماره کلاس 206عادی/ 97/10/17 - 13:30
اصول فقه 1 101722 کارشناسی 2721 داریوش بخردیان سه شنبه10:30 08:30 شماره کلاس 110عادی/ 97/10/17 - 13:30
اصول فقه 2 101735 کارشناسی 2824 خیراله رمضانی دوشنبه12:30 10:31 شماره کلاس 310عادی/ 97/10/19 - 16:00
نمایش 1 - 20 از 934 نتیجه
از 47